Is Nederlands echt een ‘kleine’ taal? – Dr. Rainier Grutman

7:30 pm, 29 maart – Minto gebouw, Carleton U. – Ottawa

Op woensdag 29 maart 2017 biedt CAANS-Ottawa een uiterst interessante avond aan.  Prof. Dr. Rainier Grutman, Hoogleraar Franse Literatuur en Vertaalwetenschap aan de Universiteit van Ottawa, zal dan een lezing geven met als titel: “Is het Nederlands echt een ‘kleine’ taal?”.
Zoals gebruikelijk zal deze voordracht plaatsvinden in de Faculty Lounge in het Minto gebouw van Carleton University. Het lokaal is op de begane grond, rechts van de ingang, en is open om 19.00 uur. De lezing begint om 19.30.

 

Dr. Grutman zal ingaan op de houding die wij, Nederlandstaligen, aannemen ten aanzien van onze moedertaal. Je hoort nogal eens zeggen dat Nederlands eigenlijk een (te) klein taaltje is (of zou zijn) om echt te kunnen meetellen. Maar hoe meet je dat nu, de “grootte” van een taal? Met welke factoren wordt daarbij rekening gehouden?
Aan de hand van een aantal criteria zal Dr. Grutman een genuanceerder beeld ophangen van de relatieve grootte van het Nederlands.

Dr. Grutman verstrekte de volgende informatie over zijn opleiding en huidige positie:
“Rainier Grutman studeerde Romaanse taal- en letterkunde aan de universiteiten van Namen, Leuven, Madrid en Montreal. Hij is sinds 1995 verbonden aan de Universiteit van Ottawa, waar hij als gewoon hoogleraar Franse literatuur en vertaalwetenschap doceert. Als visiting professor heeft hij bovendien lesgegeven aan universiteiten in België (Gent en Leuven), Italië (Bologna) en het Verenigd Koninkrijk (Aston). Hij is de auteur van een honderdtal wetenschappelijke bijdragen (en de editor van een dozijn boeken of themanummers van vaktijdschriften) over twee- en meertalige schrijvers en letterkundige werken. Die interesse is niet louter theoretisch. Zelf spreekt en schrijft hij vlot vijf talen, nl. (in chronologische volgorde) Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Italiaans… en als geboren en getogen Limburger heeft hij ook geen ondertitels nodig bij het Duits!”